Produkter

Marknadens absolut bästa fixturer
Med höga krav, spetskompetens och optimerad tillverkning täcker Värnamo Verkstad idag behovet av bearbetningsutrustning för kunder inom industrin.

Vi har ett brett produktsortiment bestående av många av marknadens absolut bästa fixturer. Bl a alla typer av Bearbetningsfixturer, Paletter, Gripdon, Kuber, Vinkelhyllor, specialmaskiner mm. Vi för alltid noggrann dokumentation av produktionen och reservdelar finns alltid att tillgå.

I över trettiofem år och i nära samarbete med våra kunder har vi förädlat begreppet ”bearbetningsfixturer” till något som idag är en självklarhet för automatiserad industri som agerar på en konkurrensutsatt internationell marknad.