Tjänster

Värnamo verkstad är idag till stor del ett tjänsteföretag vars uppgift är att tillgodose våra kunders krav på effektiva produktionslösningar, hög kompetens och automatiserad tillverkning.

Som ett led i ett ständigt behov av lösningar, information och idéer erbjuder vi våra medarbetare som kunskapsresurs vid olika former av projekt. Vi sitter gärna med vid framtagning av koncept, produktutveckling eller annan problemlösning där vi kan bidra med vår långa och breda erfarenhet .

Alla medarbetare på VVAB har rätt utbildning och mångårig erfarenhet av konstruktion, tillverkning och projektledning.