Vårt erbjudande

Värnamo Verkstad har i drygt 35 år varit en viktig leverantör och partner för avancerade produktionslösningar till den tillverkande industrin.
Vi är ledande inom området hydrauliska bearbetningsfixturer och har aktivt bidragit till automatisering av svensk produktion.

Lång erfarenhet, gedigen kunskap och hög kompetens är ledord i verksamheten där funktion, kvalité och bra service är en självklarhet.
Vi tar fullständigt ansvar för våra produkter, även på plats hos kund, och uppfyller vårt åtagande först när kunden är nöjd.

Fokus ligger på avancerade hydrauliska fixturer men vi tillverkar även specialmaskiner, standardpaletter, kuber, v-hyllor eller annan specialutrustning till alla förekommande maskiner. Gjutning i egen regi.

Som en del av Horns-koncernen är vi nu 17 man med 4 konstruktörer och en planerare. Vi återfinns på två platser; Kisa, södra Östergötland och i Värnamo, Småland.